Breekdetectie type IRP van DonadonSDD

Model IRP
Gebruikstemperatuur -20°C tot +300°C
Afsluitmembraan Poly-imide (Kapton®)
Printcircuit Koper
Max. voedingsspanning 24 V DC
Max. voedingsstroom 50 mA
Kabel Standaard, 2 m
Explosiepanelen PS/C, PS/R

De breekdetectie type IRP van DonadonSDD is een eenvoudig en doeltreffend instrument dat de breuk van de explosiepanelen waarneemt.

De breekdetectiesensor wordt tijdens de constructie van het paneel geïnstalleerd en is voorzien van een 2 meter lange kabel. De kabel van de alarmdetectie moet op het veiligheidssysteem van de installatie worden aangesloten aan de hand van een intrinsiek veilige barrière die overeenstemt met de elektrische specificaties van de sensor (max. spanning 24V DC en max. intensiteit 50mA) en met de indeling van de zone.

Bij de breuk van het explosiepaneel wordt het elektrische circuit van de IRP-breekdetectiesensor onderbroken. Daardoor kan de aangesloten apparatuur aangeven dat de veiligheidsinrichting is geopend.

De IRP-breekdetectiesensor is geclassificeerd als een “eenvoudige elektrische constructie” in overeenstemming met de Europese richtlijn 2014/34/UE (ATEX). De zone waar de breekdetectiesensor in geïnstalleerd kan worden, hangt af van het type barrière:

  • barrière Ex ia --> zones 0; 20; 1; 21; 2; 22
  • barrière Ex ib --> zones 1; 21; 2; 22

De installatie moet overeenstemmen met de norm EN 60079-14