ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στα τρένα και στα φορτηγά, οι μεταφορές δεξαμενών παρουσιάζουν πάντα σημαντικά - κρίσιμα σημεία, τόσο για τις πιθανές βλάβες που η έκρηξη της δεξαμενής μπορεί να δημιουργήσει αλλά και για τις πολλές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν τελικά μια τέτοια έκρηξη - υπερπλήρωση, εξωτερική υπερθέρμανση, εσωτερική χημική αντίδραση ή ακόμη και κάποιο τροχαίο ατύχημα. Εκτός αυτού, οι δίσκοι διάρρηξης για τέτοιες εφαρμογές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά εύκολοι στην εγκατάσταση και θα πρέπει να μπορούν να παρεμβάλλονται μεταξύ συγκεκριμένων φλαντζών.

Η λύση της DonadonSDD έρχεται σίγουρα με το μοντέλο των δίσκων διάρρηξης TCD, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί απολύτως ικανοί να αντιδρούν άμεσα σε οποιαδήποτε υπερβολική πίεση στις μεταφερόμενες δεξαμενές κάτω από επαναλαμβανόμενες δοκιμές, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα συμβεί μια καταστροφική βλάβη.