TRANSPORT

Het transport van tanks op vrachtwagens of treinen is aanzienlijk kritiek, zowel gezien de mogelijke schade die door de explosie van de tank kan ontstaan als het groot aantal oorzaken - overmatige vulling, externe verwarming, inwendige chemische reacties of verkeersongevallen - waardoor een explosie kan worden veroorzaakt. Bovendien moeten de te gebruiken breekplaten eenvoudig te installeren zijn en tussen bijzondere flenzen kunnen worden aangebracht.

Het model TCD breekplaten van DonadonSDD is ongetwijfeld de ideale oplossing, zoals uit herhaaldelijke tests is gebleken. Deze breekplaten reageren onmiddellijk op elke vorm van te hoge druk in de tanks, waardoor catastrofale schade wordt voorkomen.