ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Zarządzanie skokami ciśnienia w instalacji przemysłowej jest częścią podstawowych niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zawory ograniczające ciśnienie ułatwiają te działania i są skuteczne.

Zawory bezpieczeństwa, są to urządzenia, które, razem z płytkami bezpieczeństwa, stanowią ochronę zakładu przemysłowego przed nadmiernym, a więc niebezpiecznym ciśnieniem. Z tego powodu, oprócz tego, że stosuje się je oddzielnie w głównych urządzeniach zabezpieczających, są one często łączone ze sobą w instalacjach.

Płytka bezpieczeństwa i zawór bezpieczeństwa mogą być połączone równolegle w celu zapewnienia podwójnego zabezpieczenia lub płytka może zostać zamontowana przed zaworem, aby chronić go przed zawartością rurociągu lub za zaworem. To ostatnie połączenie jest najczęstsze, pozwala ono na połączenie stanu zamknięcia zaworu bezpieczeństwa ze stanem uszczelnienia płytki, zapewniając lepszą ochronę przed uszkodzeniem bardziej delikatnego zaworu, a tym samym przedłużając jego trwałość.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zawory bezpieczeństwa! Wystarczy kliknąć tutaj.