Certyfikaty

Certyfikaty jakości są gwarancją dla klienta. Poniżej podajemy te, które otrzymała firma DonadonSDD.

Firma DonadonSDD jest dostawcą najwyższej jakości produktów, które muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładach przemysłowych, w których mają one być zainstalowane. Organizacja i procedury są więc idealnie zgodne z normami ISO 9001 w celu zapewnienia najlepszej certyfikacji produktów wytwarzanych dla klientów. System jakości przeszedł również rygorystyczne wymagania normy UNI EN 9100 w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji płytek bezpieczeństwa w przemyśle lotniczym.

Produkty firmy DonadonSDD, tj. płytki bezpieczeństwa, panele bezpieczeństwa i czujniki rozerwania są również certyfikowane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE lub ATEX 2014/34/UE. Tylko płytki bezpieczeństwa są produkowane, testowane i certyfikowane zgodnie z dyrektywą ASME, Sekcja VIII, Część 1 i opatrzone pieczęcią UD. 

Firma DonadonSDD poddała się także rygorystycznym kontrolom przeprowadzanym przez 3-A Sanitary Standard, Inc. (3-A SSI), aby zapewnić linię płytek bezpieczeństwa, które spełniają najwyższe standardy sanitarne.

Na życzenie klientów możliwe jest również wykonanie specyficznych certyfikatów dla konkretnych partii produktów wydawanych przez niezależnych inspektorów.

POBIERZ CERTYFIKATY