Certyfikaty

Certyfikaty jakości są gwarancją dla klienta. Poniżej podajemy te, które otrzymała firma DonadonSDD.

Firma DonadonSDD jest dostawcą najwyższej jakości produktów, które muszą być zgodne ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładach przemysłowych, w których mają one być zainstalowane. Organizacja i procedury są więc idealnie zgodne z normami ISO 9001, w celu zapewnienia najlepszej certyfikacji produktów wytwarzanych dla klientów.

Płytki bezpieczeństwa, panele bezpieczeństwa i czujniki rozerwania firmy DonadonSDD są również certyfikowane zgodnie z PED 2014/68/UE oraz ATEX 2014/34/UE, a płytki bezpieczeństwa są również produkowane, testowane i certyfikowane zgodnie z ASME, Sekcja VIII, Część 1 i opatrzone pieczęcią UD.

Na życzenie klientów, możliwa jest również wszelka dostępna certyfikacja produktów wydawana przez niezależnych inspektorów.

POBIERZ CERTYFIKATY