ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΕΣ

Σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς όπου οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται περιέχουν υγροποιημένο αέριο σε κρυογονικές θερμοκρασίες, υπάρχει ο κίνδυνος ότι η υπερπλήρωση της ίδιας της δεξαμενής, εσωτερικές αντιδράσεις, ή η υπερθέρμανση του εξωτερικού περιβάλλοντος να προκαλέσουν μια ξαφνική αύξηση στην εσωτερική πίεση, με τα καταστροφικά αποτελέσματα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το καλύτερο μέτρο ασφάλειας είναι εγκατάσταση των δίσκων διάρρηξης σε σφραγισμένες μονάδες, οι οποίες είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και δεν επηρεάζουν την καθαυτή διαδικασία.