PRZEMYSŁ KRIOGENICZNY

We wszystkich dziedzinach przemysłu, w których stosowane są zbiorniki wypełnione ciekłym gazem w temperaturach kriogenicznych istnieje ryzyko przepełnienia samego zbiornika, reakcji wewnętrznych lub przegrzania środowiska zewnętrznego, które może spowodować nagły wzrost ciśnienia wewnętrznego, czego katastrofalne skutki można sobie wyobrazić. W takich przypadkach, najlepszym środkiem bezpieczeństwa jest montaż płytek bezpieczeństwa w zamkniętych jednostkach, które są łatwe w montażu, bez wprowadzania zanieczyszczeń w kontakcie z samym procesem.