ΧΗΜΙΚΑ / ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Υπάρχουν πολλά είδη χημικών εγκαταστάσεων όπου είναι σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί μια ανεπιθύμητη χημική αντίδραση η οποία να φέρει ανεξέλεγκτη αύξηση της πίεσης, η οποία να μην είναι αποδεκτή: παραδείγματα μπορεί να βρίσκονται σε κυκλώματα αποθείωσης και κυκλώματα αντίδρασης υδρογόνωσης, με ψύκτες, και με εναλλάκτες θερμότητας. Αυτή είναι μια από τις πιο κλασικές και δοκιμασμένες στο χρόνο εφαρμογές των δίσκων διάρρηξης.

Σε αυτές τις εφαρμογές, όπου ο δίσκος θα πρέπει να φέρει πιέσεις λειτουργίας πολύ κοντά σε εκείνη που απαιτείται από το δίσκο να σπάσει, τα προτεινόμενα μοντέλα είναι σίγουρα οι αντίστροφοι δίσκοι διάρρηξης, όπως είναι τα μοντέλα SCR ή Y90, που τους δίνεται το απαιτούμενο υψηλό λειτουργικό περιθώριο.