PRZEMYSŁ CHEMICZNY / PETROCHEMICZNY

W wielu rodzajach zakładów chemicznych istnieje możliwość wystąpienia niepożądanej reakcji chemicznej wynikającej z niekontrolowanego wzrostu ciśnienia, które nie jest akceptowalne: przykładami mogą być instalacje odsiarczania i reakcji uwodorniania, z chłodnicami i wymiennikami ciepła. Stanowią one jedno z najbardziej klasycznych i wypróbowanych zastosowań płytek bezpieczeństwa.

W aplikacjach, gdzie płytka musi wytrzymać ciśnienie robocze bardzo zbliżone do tego, które powodują jej rozerwanie, sugeruje się modele o odwrotnym działaniu, takie jak SCR i Y90, których szczególna konstrukcja zapewnia im wymagany margines działania.