CHEMISCHE/PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Er bestaan talloze soorten chemische installaties waarbinnen gemakkelijk een ongewenste chemische reactie kan plaatsvinden waardoor de druk ongecontroleerd stijgt. Dit is echter vaak niet toegestaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van de-sulfonerings- en hydrogeneringscircuits, koelinstallaties en warmtewisselaars. In dergelijke situaties worden breekplaten alom toegepast.

In deze toepassingen, waarin de breekplaat een bedrijfsdruk moet kunnen verdragen die bijna gelijk is aan de druk waarop de breekplaat moet breken, kunnen het beste reverse modellen, zoals het model SCR en Y90, worden gebruikt. Dankzij hun bijzondere constructie beschikken deze modellen beschikken over een hoge breek/werkdrukverhouding.