ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Είναι σύνηθες, στη βιομηχανία τροφίμων, να πραγματοποιούνται πολλές βιοδιεργασίες - όπως η ζύμωση - οι οποίες απαιτούν μια σταθερή θερμοκρασία που διασφαλίζεται από κάποιο σύστημα ψύξης. Αν αυτό αποτύχει, η πίεση μπορεί να αυξηθεί ανεξέλεγκτα με καταστροφικές συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση δίσκων διάρρηξης στους βιοαντιδραστήρες ώστε να αποφευχθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος καταστροφικής βλάβης. Αυτοί οι δίσκοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και να είναι σε θέση να αντισταθούν σε συνθήκες κενού χωρίς υποστήριξη.

Η ιδανική επιλογή βρίσκεται σίγουρα μεταξύ των δίσκων NS NANOSCORED για εφαρμογές υγιεινού τύπου, με μικρο-αυλακώσεις στην πλευρά της εκκένωσης, που είναι εξοπλισμένοι με παρεμβύσματα CLAMP, σύμφωνα με τον FDA και τους κανονισμούς της USP, κλάση VI. Χωρίς ανάγκη υποστήριξης για την αντίσταση σε κενό, ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις και κάτω των 0,5 barg για DN40 και μεγαλύτερες διαμέτρους. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την ειδική εφαρμογή με την ευκολία καθαρισμού που απαιτείται.