PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

W przemyśle spożywczym ma miejsce wiele procesów biologicznych, np. fermentacja, które wymagają stałej temperatury, zagwarantowanej poprzez układ chłodniczy. Gdyby doszło do nieprawidłowości w jego działaniu, ciśnienie wzrośnie w niekontrolowany sposób. Z tego powodu wymagane jest instalowanie w bioreaktorach specjalnych płytek bezpieczeństwa w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia instalacji. Płytki te muszą być zgodne z surowymi normami higienicznymi i muszą być odporne na próżnię bez wsparcia.

Idealnym wyborem będą z pewnością płytki bezpieczeństwa 3-A, zaprojektowane specjalnie, aby spełniać wysokie standardy jakości wymagane przez amerykańską firmę 3-A Sanitary Standards, Inc.

Płytki bezpieczeństwa opracowane dla przemysłu spożywczego posiadają niewielkie nacięcia po stronie wyrzutowej i uszczelki typu clump, które są certyfikowane zgodnie z normą FDA, USP klasy VI, 3-A i Eu 10/2011. Zostały zaprojektowane, aby opierać się działaniu próżni bez wsparcia, nawet przy ciśnieniach poniżej 0,5 barga. Produkty te łączą w sobie wszystkie specyfikacje techniczne wymagane w danej sytuacji operacyjnej z łatwością czyszczenia konieczną w tej branży.